De Pest in de zeventiende eeuw in Nederland

Op deze site staan en komen te staande resultaten van onderzoek dat ik heb gedaan naar de pest in de 17e eeuw in Nederland.
De komende maand zullen niet alleen de resultaten worden gegeven,
maar ook de literatuuroverzichten en de transcripties van de 17e eeuwse stukken (voor zover relevant).
20 april 2014; laatste update: 06-08-2017


Theodor Cornelisz. van der Schuer, 1682
Theodor Cornelisz. van der Schuer
Voorstelling van de pest; gedateerd 1682
Oorspronkelijk schoorsteenstuk uit de regentenkamer van het Pesthuis
Collectie Museum De Lakenhal, Leiden


Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Sterftecijfers

Hoofdstuk 3 Diagnostiek en epidemiologie

Hoofdstuk 3 Bijlagen

Hoofdstuk 4 Pestordonnanties

Hoofdstuk 5 Dagelijks bestuur

Hoofdstuk 6 Medici

Hoofdstuk 7 Visie van de geestelijken

Hoofdstuk 8 De gewone mens (deels geupload)

Hoofdstuk 9 Overdenkingen (komt nog)

Hoofdstuk 10 Overige bevindingen (komt nog)

Literatuuropgave komt nog


Wanneer u vragen heeft, opmerkingen, verbeteringen, dan kunt mij mailen via Pest 17e eeuw

Verwacht echter geen snel antwoord. Ik weet dat dit onderwerp maar weinig mensen boeit, dus ik lees de mail maar 1x per 3 tot 4 weken.